Elementor #1293

Cennik opłat na krytej pływalni w Parku Wodnym Libiąż
BILETY PODSTAWOWE:


Poniedziałek-piątek Sobota, niedziela i święta


7.00-15.00 15.00-21.45 7.00-21.45
Czas pobytu Rodzaj biletu  opłata dopłata za 6 min opłata dopłata za 6 min opłata dopłata za 6 min
Bilet podstawowy normalny od osoby 
70 min na basen 16,00 16/10 17,00 17/10 17,00 17/10
70 min na basen i do saunarium 25,00 25/10 25,00 25/10 25,00 25/10
bez limitu  na basen i do saunarium 48,00 50,00
Bilet podstawowy ulgowy od osoby 
70 min na basen 12,00 12/10 13,00 13/10 13,00 13/10
70 min na basen i do saunarium 21,00 21/10 21,00 21/10 21,00 21/10
bez limitu  na basen i do saunarium 40,00 42,00
BILETY PROMOCYJNE:


Poniedziałek-piątek Sobota, niedziela i święta


7.00-15.00 15.00-21.45 7.00-21.45
Czas pobytu Rodzaj biletu  opłata dopłata za 6 min opłata dopłata za 6 min opłata dopłata za 6 min
Bilet promocyjny rodzinny
130 min na basen – bilet rodzinny 3 os. – dwie osoby dorosłe i dziecko do lat 16 lub jeden dorosły i 2 dzieci do lat 16  70,40 80% x bilet podstawowy /20 75,20 80% x bilet podstawowy /20 75,20 80% x bilet podstawowy /20
130 min na basen – bilet rodzinny 4 os.  – dwie osoby dorosłe  i dwoje dzieci do lat 16  lub jeden dorosły i troje dzieci do lat 16  84,00 75% x bilet podstawowy /20 90,00 75% x bilet podstawowy /20 90,00 75% x bilet podstawowy /20
130 min na basen – bilet rodzinny 5 os. – dwie osoby dorosłe  i troje dzieci lub więcej do lat 16 lub jedna osoba dorosła i czwórka dzieci do lat 16 lub więcej 95,20 70% x bilet podstawowy /20 102,20 70% x bilet podstawowy /20 102,20 70% x bilet podstawowy /20
130 min na basen i do saunarium – bilet rodzinny 3 os. – dwie osoby dorosłe  i dziecko do lat 16 lub jeden dorosły i 2 dzieci do lat 16  113,60 80% x bilet podstawowy /20 113,60 80% x bilet podstawowy /20 113,60 80% x bilet podstawowy /20
130 min na basen i do saunarium – bilet rodzinny 4 os.  – dwie osoby dorosłe  i dwoje dzieci do lat 16 lub jeden dorosły i troje dzieci do lat 16 138,00 75% x bilet podstawowy /20 138,00 75% x bilet podstawowy /20 138,00 75% x bilet podstawowy /20
130 min na basen i do saunarium – bilet rodzinny 5 os.  – dwie osoby dorosłe  i troje dzieci lub więcej do lat 16 lub jedna osoba dorosła i czwórka dzieci do lat 16 lub więcej 158,20 70% x bilet podstawowy /20 158,20 70% x bilet podstawowy /20 158,20 70% x bilet podstawowy /20
Bilet promocyjny od osoby dla posiadacza karty dużej rodziny
70 min na basen – dla posiadacza karty dużej rodziny 11,00 11/10 12,00 12/10 12,00 12/10
70 min na basen i do saunarium – dla posiadacza karty dużej rodziny 20,00 20/10 20,00 20/10 20,00 20/10
Bilet promocyjny od osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla jego opiekuna, jeżeli osoba niepełnosprawna posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
70 min  na basen 8,00+8,00 (opiekun) 8/10 od osoby 9,00+9,00 (opiekun) 9/10 od osoby 9,00+9,00 (opiekun) 9/10 od osoby
70 min na basen i do saunarium 18,00+18,00 (opiekun) 18/10 od osoby 18,00+18,00 (opiekun) 18/10 od osoby 18,00+18,00 (opiekun) 18/10 od osoby
Bilet promocyjny grupowy od osoby (na podstawie zawieranych umów)
70 min  na basen – członkowie organizacji i grupy min. 10 zawodników klubów sportowych działających na rzecz gminy Libiąż i osób z jednostek organizacyjnych Gminy Libiąż; grupy min. 10 uczących się dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół  podstawowych i średnich w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz z  placówek dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Libiąż  13,60 13,6/10 14,45 14,45/10 14,45 14,45/10
9,60 9,60/10 10,40 10,40/10 10,40 10,40/10
70 min, w tym saunarium na basen i do saunarium – członkowie organizacji i grupy min. 10 zawodników klubów sportowych działających na rzecz gminy Libiąż i osób z jednostek organizacyjnych Gminy Libiąż; grupy min. 10 uczących się dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół  podstawowych i średnich w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz z  placówek dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Libiąż  21,25 21,25/10 21,25 21,25/10 21,25 21,25/10
16,80 16,80/10 16,80 16,80/10 16,80 16,80/10
100 min na basen – grupy min. 10 uczących się dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół  podstawowych i średnich w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz z  placówek dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Libiąż i dla osób z jednostek organizacyjnych Gminy Libiąż  13,20 13,20/15 14,30 14,30/15 14,30 14,30/15
  na basen – dla zawodników klubów pływackich posiadających licencje PZP, w ramach przygotowania i uczestnictwa w zawodach  zw zw zw
Bilet promocyjny od osoby dla seniora 60+ Poniedziałek-piątek7-14 14-15, pod warunkiem, że bilet  będzie zakupiony między godz. 13.30-14.00

Czas pobytu Rodzaj biletu  dopłata za 6 min dopłata za  6 min

70 min na basen 9,00 9/10 7,00 13/10 po 70 minutach lub po 15 – tej

70 min na basen i do saunarium 18,00 18/10 16,00 21/10 po 70 minutach lub po 15 – tej

Bilet  promocyjny od osoby z ważną legitymacją szkolną w godzinach od 7 – 14  – w okresie wakacyjnym, ferii zimowych i świątecznych obowiązujących na terenie gminy Libiąż (od poniedziałku do piątku), pod warunkiem zakupu biletu do godz. 13Czas pobytu Rodzaj biletu  opłata dopłata za 6 min70 min na basen 7,00 7/1012/10 po 14-tejbez limitu do 14 open –  basen 14,00 12/10 po 14-tejREZERWACJA TORÓW: Poniedziałek-piątek Sobota, niedziela i święta


7.00-15.00 15.00-21.45 7.00-21.45
Czas pobytu Rezerwacja  na własny użytek  na zajęcia komercyjne  na własny użytek  na zajęcia komercyjne  na własny użytek  na zajęcia komercyjne
60 min jednego toru 70,20 79,95 75,60 86,10 75,60 86,10
60 min jednego toru dla klubów sportowych posiadających licencje PZP, w ramach przygotowania zawodników do współzawodnictwa i przyznanego limitu zw zw zw
     
Wyjaśnienia, informacje

bez limitu od momentu wejścia do wyjścia

bezpłatnie dzieci do 3 lat, weterani na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego

bilet ulgowy dzieci przedszkolne; uczniowie i  studenci do 26 roku za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej;  emeryci i renciści po 60 roku po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty; osoby                               z kartą seniora

bilet promocyjny za okazaniem dokumentu (jeżeli dotyczy),  bez wejść na karnety

bilet rodzinny opłata liczona jako suma biletów podstawowych normalnych i ulgowych, pomniejszonych o % zniżki, dopłaty liczone proporcjonlnie od każdej osoby

bilet instruktorski bezpłatnie podczas prowadzenia zajęć, przy rezerwacji toru/niecki. 

20,91 zł za każde 60 min prowadzenia komercyjnej indywidualnej nauki pływania, na podstawie zawartej umowy  (dopłata za każde 6 min. 20,91/10)

Kwoty w cenniku są kwotami brutto, podane w PLN

Aby skorzystać z saunarium należy zakupić bilet na basen i do saunarium. Można wówczas korzystać z saunarium                         i z baseniu bez ograniczeń w ramach czasu pobytu.  

Dopłata za przekroczenie czasu pobytu liczona będzie za każde kolejne 6 min. proporcjonalne do ceny biletu i czasu pobytu, bez 10 min na przebranie (np..  17 zł cena biletu /10 (60 min/6min) = dopłata w wysokości 1,70 zł za każde kolejne 6 min), a w przypadku pobytu w saunarium, przy zakupie biletu na basen, dopłata będzie za każdą kolejną 1 min.  0,60 zł (np. 17 zł cena biletu za 70 min pobytu na basenie + 0,60 zł x ilość minut pobytu w saunarium)

Przejście z cześci basenowej do saunarium zatrzymuje naliczanie czasu wyłącznie przy zakupie biletu na basen.                               Przy zakupie biletu na basen i do saunarium przejście jest w ramach tego rodzaju biletu

Karnety


wpłata (zł) bonus (zł) wartość karnetu (zł) termin ważności % korzyść


50 10 60 45 dni 20%


100 20 120 75 dni 20%


150 30 180 105 dni 20%


200 40 240 135 dni  20%


Dodatkowe opłaty w PLN za:

10 karnet

20 zagubiony/zniszczony kluczyk do szafki

30 zagubiony, zniszczony  pasek (transponder)

Voucher*

wpłata (zł) termin ważności

50 90 dni

100 90 dni

150 90 dni

200 90 dni

*po zrealizowaniu środków z Vouchera, można go wykorzystywać jako karnetUdostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Przeczytaj także